Projektet Garderob

Följ med bakom kulisserna under en fotografering för bokproduktionen Garderob.

Boken kommer bli ett historiskt dokument med Textilmuseets samlingar i fokus och lyfta fram kläder från 1900-2000. Boken berättar hur Borås och Sjuhäradsbygden klädde Sverige och beskriver den textila resan. Hur allt startade med hemsömnad, förläggarverksamhet och gårdfarihandel för att sedan mynna ut i industrier och postorder.

Bokprojektet Garderob är ett samarbete mellan Textilhistoriska Sällskapet och Textilmuseet i Borås.