Om Sällskapet

TextilHistoriska Sällskapet är en vänförening till Textil Museet i Borås. Vårt syfte är att bevara lokal textil historia och skapa aktiviteter och projekt som främjar det lokala textila arvet.

Textilhistoriska Sällskapet är Textilmuseet i Borås officiella vänförening och bildades år 1991. Föreningen riktar sig till en mode- och textilintresserad allmänhet men även företag och branschorganisationer är medlemmar. Sällskapets medlemmar är utspridda över landet och kommer från varierade bakgrunder där det gemensamma intresset för mode och textil förenar.

Föreningen utgör ett stöd till Textilmuseets verksamhet och har genom åren fokuserat på stöd till museets utställningar, program och aktiviteter. Tillsammans med museet arrangerar Sällskapet regelbundet specialprogram och särskilda visningar för medlemmarna. Studiebesök hos textil- och konfektionsföretag i Sjuhäradsbygden förekommer årligen.

Föreningen har under åren breddat museets nätverk, gett stöd till textilforskning och fungerat som mottagare för donationer. Sällskapet har också program som uppmärksammar vad som sker på Textilhögskolan i Borås och hos andra aktörer inom teko. Genom åren har programverksamheten successivt utökats och breddats.

I fortsättningen är det övergripande målet att vara ett fortsatt gott stöd för Textilmuseets verksamhet. Föreningen har växt under det senaste året, både när det kommer till medlemsantal och programutbud. Verksamheten är under ständig utveckling och målet är att hålla en fortsatt hög kvalité på aktiviteter och programutbud.

"Samarbetet mellan Textilmuseet och Textilhistoriska Sällskapet är dynamiskt och levande. Som stödförening åt museet verkar man i stort och smått för samma ändamål som vi - att med engagemang och samtidsfokus levandegöra vårt textila kulturarv.”