Siri Derkert Utställning

Siri Derkert – från skiss till färdigt plagg – var ett forskningsprojekt som bedrevs på Textilhögskolan i Borås med Gunnel Larsson i spetsen. Tillsammans med Annika Wikevand och Ulla E:son Bodin tolkade hon skisser av konstnären och modetecknaren Siri Derkert.

Om processen
Att framställa och tolka modeskisserna var omfattande. För att kunna känna på plaggets form var skisserna tvungna att ritas om av Annika Wikevand. För att få fram så närliggande färger som möjligt från skisserna målade Ulla E:son Bodin förslag i akvarell som sedan användes när tygerna köptes in i Paris. Många fina tyger inhandlades, framförallt från området kring Sacre Coeur där man visste att Siri Derkert hade tillbringat mycket tid under åren som konstnär. Förutom tyg inhandlades detaljer så som knappar, tråd, band och paljetter. Väl hemma i Sverige igen började Gunnel Larsson göra mönster och sy upp toaller för respektive plagg. Ett omfattande och tidskrävande arbete. När tolkningarna av Siri Derkerts modeskisser var klara och uppsydda påbörjades arbetet med att visa upp forskningsprojektet inför publik.

Gunnel Larssons kollega Larsh Eriksson hade kontakt med Textilmuseet i Borås. Han var även med i Textilhistoriska Sällskapet och fick till ett samarbete som resulterade i en första utställning. Sedan dess har Siri Derkert plaggen ställts ut på många platser i Sverige.

Siri Derkert utställningens turné
2001 Borås Konstmuseum
2001 Textilmuseet i Borås
2002 Millesgården, Stockholm
2002 Norrköpings Konstmuseum
2002 Kulturen i Lund
2011 Moderna Museet, Stockholm
2011 Elin Wägners Lilla Björka
2011 Skissernas Museum, Lund